Huisregels & Voorwaarden

Huisregels & Voorwaarden

Er zijn een aantal dingen, die goed zijn om te weten als u gebruik maakt van de Dierenbegraafplaats. Uit ervaring wijs geworden hebben we een aantal leefregels op papier gezet, iedereen krijgt altijd al veel informatie dus we houden ze zo kort en duidelijk mogelijk.

 

Op de begraafplaats;

 • Graag uw huisdieren aangelijnd houden.
 • Zorg ervoor dat uw graf en de eventueel bijbehorende grafbedekking er goed verzorgd uitzien. Is het onderhoud een probleem dan kunnen wij dat voor u regelen.
 • Zorg er samen met ons voor dat de begraafplaats schoon en netjes blijft.
 • Op de paden blijven.
 • Kinderen hebben alleen toegang onder begeleiding van volwassenen.

 

Onderhoud;

 • Wij verzorgen het onderhoud van de paden rond de begraafplaats, het onderhoud van uw graf en de steen verzorgt uzelf.
 • De groene grafbedekking (beplanting, boompjes ed.) mag maximaal 1 meter hoog zijn en mag de afmetingen van het grafje niet overwoekeren.

 

Groen Geregeld;

 • Verzorging graven d.m.v. zoveel mogelijk onkruid vrij houden en snoeien.
 • 2x per jaar schoonmaken grafbedekking.

 

Verlengen Grafrechten;
3 jaar na het begraven van uw geliefde huisdier ontvangt u van ons een brief met daarin de vraag of uw het grafje van uw geliefde huisdier wilt verlengen of opzeggen. Verlenging van de grafrechten zijn mogelijk per tot een maximum van 3 jaar. U heeft ten alle tijden de mogelijkheid om de Grafrechten van uw grafje op te zeggen (indien gewenst).

 

Reserveren Grafrechten;
Wanneer u meerdere huisdieren heeft en u uw geliefde huisdieren uiteindelijk graag dicht bij elkaar of naast elkaar wilt begraven, bieden wij u de mogelijkheid tot het reserveren van een grafje. De kosten hiervoor bedragen € 23,50 (excl. jaarlijkse indexering). Het reserveren van een grafje geeft u het recht om (bij jaarlijkse verlening) bij overlijden van uw geliefde huisdier om deze in het gereserveerde grafje te kunnen begraven. Ieder andere huisdiereigenaar kan geen gebruik maken van het door uw gereserveerde grafje. U heeft ten alle tijden de mogelijkheid om de reservering van uw grafje op te zeggen (indien gewenst).

 

Administratief;

 • Alstublieft vertel het ons als u verhuist of er iets verandert aan u gegevens.
 • Elke factuur dient binnen 30 dagen betaalt te zijn.
 • Betalingen dienen voorzien te zijn van uw referentienummer.
 • Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen behouden wij het recht het graf te ruimen. De verplichtingen van desbetreffende factuur blijft uiteraard bestaan.
 • Wij behouden ons het recht om jaarlijks de tarieven te indexeren zonder u daar van te voren van op de hoogte te hoeven stellen.

 

Algemeen;
De eigenaars/ beheerders van de dierenbegraafplaats kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling of anderzijds verlies van uw grafbedekking.