Huisregels & Voorwaarden

Huisregels & Voorwaarden

Om de dierenbegraafplaats voor een ieder toegankelijk te houden en met respect voor de overleden dieren hebben we onderstaande informatie opgesteld.

Op de begraafplaats:

 • Het betreden van de dierenbegraafplaats is op eigen risico.
 • Zorg ervoor dat het grafje, grafbedekking en/of steen er goed verzorgt uitziet. Is het onderhoud een probleem dan kunnen wij dat voor u regelen.
 • Zorg er samen met ons voor dat de begraafplaats schoon en netjes blijft, graag zoveel mogelijk uw eigen afval weer mee naar huis te nemen, of in de daarvoor bestemde containers te deponeren.
 • Uit respect voor de overleden dieren vragen wij u om op de paden te blijven.

Onderhoud:

 • Wij verzorgen het onderhoud van de paden en heggen op de begraafplaats, het onderhoud van uw graf, grafbedekking en de steen verzorgt uzelf.
 • De groene grafbedekking (beplanting, boompjes e.d.) mag maximaal 1 meter hoog zijn en mag de afmetingen van het grafje niet overwoekeren.

Groen Geregeld:

 • Verzorging graven d.m.v. zoveel mogelijk onkruid vrij houden en snoeien.
 • 2x per jaar schoonmaken grafbedekking.

Verlengen Grafrechten:

 • Twee jaar na het begraven van uw geliefde huisdier ontvangt u van ons een brief of e-mail met daarin de vraag of uw de grafrechten van het grafje van uw geliefde huisdier wilt verlengen of opzeggen. Verlenging van de grafrechten zijn per jaar tot een maximum van 3 jaar. Na deze periode is verder verlengen uiteraard mogelijk.
  U heeft ten alle tijde de mogelijkheid om de grafrechten van uw grafje op te zeggen.
 • !!! Het is voor u én ons belangrijk dat we op de hoogte zijn van de actuele gegevens om u te kunnen bereiken. Als de grafrechten zijn verlopen en wij kunnen u niet bereiken via de post, e-mail of telefoon met de vraag of u de grafrechten verder wilt verlengen, dan moeten wij helaas de grafrechten van het grafje beëindigen en zal het grafje t.z.t. worden geruimd.

Reserveren Grafrechten:

 • Wanneer u meerdere huisdieren heeft en u uw geliefde huisdieren uiteindelijk graag dicht bij elkaar of naast elkaar wilt begraven, bieden wij u de mogelijkheid tot het reserveren van een grafje. De kosten hiervoor bedragen € 25,00/grafje/jaar. Het reserveren van een grafje geeft u het recht om (bij jaarlijkse verlenging) bij overlijden van uw geliefde huisdier, deze in het gereserveerde grafje te begraven. Ieder andere huisdiereigenaar kan geen gebruik maken van het door uw gereserveerde grafje. Indien gewenst heeft u t.a.t. de mogelijkheid om de reservering van uw grafje op te zeggen (geen restitutie).

Administratief:

 • Gaarne adres/telefoon- en e-mailgegevens die wijzigen zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om bij verlenging van de grafrechten deze binnen 30 dagen te voldoen.
 • Bij betaling graag het grafnummer vermelden.
 • Bij het niet reageren op onze brief voor het verlengen van de grafrechten proberen wij altijd contact met u op te nemen om misverstanden te voorkomen. Kunnen wij geen contact krijgen (per brief/telefoon/e-mail) dan moeten wij helaas de grafrechten beëindigen en het grafje t.z.t. ruimen.
 • Wij behouden ons het recht voor om jaarlijks de tarieven te indexeren zonder u daarvan te voren op de hoogte te hoeven stellen.

Werkzaamheden / bijzonderheden / foto’s:

 • Via onze website (werkzaam- & bijzonderheden) en soms op Facebook ( Dierenbegraafplaats Larixhof) brengen we het laatste nieuws over de dierenbegraafplaats. Denk hierbij aan (geplande) werkzaamheden, bijzonderheden o.a. aandacht voor de overleden dieren tijdens dierendag etc.
  Foto’s worden geplaatst op onze website, Facebook en op Google.

Algemeen:

 • De eigenaars/ beheerders van de dierenbegraafplaats kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling of anderzijds verlies van uw grafbedekking.