Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Dierenbegraafplaats Larixhof streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert en heeft aangeleverd. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruik te maken van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter.
Dat zijn de persoonsgegevens en de gegevens van uw overleden huisdier die bij ons op de Dierenbegraafplaats zijn begraven. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven om ze te verwerken in ons database betreffende de Dierenbegraafplaats Larixhof.
De volgende gegevens worden door ons verzameld op het formulier wat ingevuld wordt nadat de begrafenis is voltrokken.
– NAW-gegevens eigenaar
– Telefoon- & mobiel nummer eigenaar
– Akkoord/ niet akkoord correspondentie via de mail
– Gegevens huisdier ( Ras, naam, wanneer gestorven, wanneer begraven)
– Eventueel opties zoals reserveren grafjes, onderhoudscontract.
– Bijzonderheden betreffende het grafje zoals: kist nr., stro, dekentje e.d.
– Handtekening
– Bankrekeningnummers zijn wel zichtbaar in de financiële administratie maar worden niet verwerkt in het database wat gekoppeld is aan alle bovenstaande gegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Het bij-& actueel houden van de gegevens betreffende de grafrechten van de grafjes.
– Het versturen van de nota’s betreffende het begraven, monumenten, reserveren en onderhoudscontracten via de post of e-mail.
– Het versturen van de brieven i.v.m het verlengen van de grafrechten via de post of e-mail.
– Diverse (vervolg) correspondentie via de mail of post betreffende de Dierenbegraafplaats Larixhof.
– Telefonisch benadering mochten wij u niet kunnen bereiken via de e-mail of post over het het wel of niet verlengen van de grafrechten of eventuele openstaande facturen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
Naam en datum en eventuele andere tekst betreffende uw overleden huisdier wordt wel overlegd aan degene die ons de grafmonumenten aanlevert.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring beschreven doeleinden.
De gegevens van het huisdier is gekoppeld aan het grafnummer, dit blijft wel bewaard na het beëindigen van de grafrechten tot aan het moment dat het graf wordt geruimd.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft versterkt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens.
Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@larixhof.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0521-382119.
Wij streven ernaar om binnen 1 week op uw verzoek te reageren. Wij willen u er op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor het aanleveren van juiste persoonsgegevens, adresgegevens en telefoonnummer(s). Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen over bovenstaande zaken.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzingingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.

Onze contactgegevens:
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
Dierenbegraafplaats Larixhof
Postadres:
Henk en Martha Hartog
Koematen 27
8331TK Steenwijk
0521-382119

Met vriendelijke groet,
Henk en Martha Hartog
Dierenbegraafplaats Larixhof